Cançons de tradició oral, amb l’Albert Massip (Càntut)

Avui ens enganxeu amb Les Mans a La Massa de Càntut, un projecte que recull i difon cançons de tradició oral al gironès.
Pensem que la història l’escriuen els guanyadors però la canten els vençuts, i hem fet la pregunta: Càntut = cant + vençut?
Avui en dia cantem menys, la cosa s’ha professionalitzat. Abans, però, es cantava a casa, al treball, a les tabernes. Es cantava per amor, per desamor, per qüestions polítiques, eròtiques, satíritques… a més a més de l’entrevista, podreu escoltar algunes d’aquestes cançons, extretes del cançoner de Càntut, i de les nostres padrines!

Programa realitzat el 14 de Maig de 2020

8 de Març

Capítol I

Materialisme i lluita de classes pre 8 de Març. Ens centrem en diferents episodis del moviment obrer desde la revolució francesa fins a principis del segle XX. Quins són els orígens del 8 de Març? Quin n’és el contingut?

Capítol II

La segona part d’aquesta aventura per fascícles del moviment obrer i feminista. No vivim a Catalunya? Dons concretem hòstia! En directe des de

Contrabanda fm, cada cop amb més confiança i menys mesura…

 

 

Programes realitzats el 06 i  13 de Març de 2020